Kategorie
Wielokulturowość-interdyscyplinarność

Języki świata a religia i kultura

Film instruktażowy wykonany w warunkach symulacji medycznej z wykorzystaniem zjawiska wielokulturowości, interdyscyplinarności, sytuacji niestandardowych.

Języki świata a religia i kultura