Kategorie
Wielokulturowość-interdyscyplinarność

Pod wpływem narkotyków

Film instruktażowy wykonany w warunkach symulacji medycznej z wykorzystaniem zjawiska wielokulturowości, interdyscyplinarności, sytuacji niestandardowych.

Pod wpływem narkotyków – interdyscyplinarność i komunikacja