Przewodnik dla Pielęgniarstwa

Publikacja przedstawiająca zasady nauczania w warunkach symulacji medycznej na kierunku Pielęgniarstwo

Powyższy materiał jest udostępniony na licencji
Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 PL.

Pełne postanowienia tej licencji są dostępne pod adresem:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode