Sala CSM 7

Sala umiejętności technicznych – pielęgniarstwo i położnictwo