Kategorie
Wielokulturowość-interdyscyplinarność

Kobieta po operacji oka – kultura chińska

Film instruktażowy wykonany w warunkach symulacji medycznej z wykorzystaniem zjawiska wielokulturowości, interdyscyplinarności, sytuacji niestandardowych.

Kobieta po operacji oka (oddział okulistyczny) – kultura chińska