Kategorie
Wielokulturowość-interdyscyplinarność

Narodziny w kulturze romskiej

Film instruktażowy wykonany w warunkach symulacji medycznej z wykorzystaniem zjawiska wielokulturowości, interdyscyplinarności, sytuacji niestandardowych.

Narodziny w kulturze romskiej