Kategorie
Wielokulturowość-interdyscyplinarność

Kultura romska wobec nowonarodzonego dziecka

Film instruktażowy wykonany w warunkach symulacji medycznej z wykorzystaniem zjawiska wielokulturowości, interdyscyplinarności, sytuacji niestandardowych.

Kultura romska wobec nowonarodzonego dziecka