Kategorie
Wielokulturowość-interdyscyplinarność

Poród siłami natury

Film instruktażowy wykonany w warunkach symulacji medycznej z wykorzystaniem zjawiska wielokulturowości, interdyscyplinarności, sytuacji niestandardowych.

Poród siłami natury