Kategorie
Wielokulturowość-interdyscyplinarność

Nagły poród – kobieta z niepełnosprawnością wzroku na ulicy

Film instruktażowy wykonany w warunkach symulacji medycznej z wykorzystaniem zjawiska wielokulturowości, interdyscyplinarności, sytuacji niestandardowych.

Nagły poród – kobieta z niepełnosprawnością wzroku na ulicy