Kategorie
Wielokulturowość-interdyscyplinarność

Kobieta po wypadku samochodowym – islam

Film instruktażowy wykonany w warunkach symulacji medycznej z wykorzystaniem zjawiska wielokulturowości, interdyscyplinarności, sytuacji niestandardowych.

Kobieta po wypadku samochodowym (pogotowie ratunkowe) – islam