Kategorie
Wielokulturowość-interdyscyplinarność

Umierający – kultura romska

Film instruktażowy wykonany w warunkach symulacji medycznej z wykorzystaniem zjawiska wielokulturowości, interdyscyplinarności, sytuacji niestandardowych.

Umierający (oddział intensywnej terapii) –
kultura romska