Kategorie
Wielokulturowość-interdyscyplinarność

Krwotok poporodowy – islam

Film instruktażowy wykonany w warunkach symulacji medycznej z wykorzystaniem zjawiska wielokulturowości, interdyscyplinarności, sytuacji niestandardowych.

Krwotok poporodowy – islam