Kategorie
Wielokulturowość-interdyscyplinarność

Poród lotosowy – hinduizm

Film instruktażowy wykonany w warunkach symulacji medycznej z wykorzystaniem zjawiska wielokulturowości, interdyscyplinarności, sytuacji niestandardowych.

Poród lotosowy – hinduizm